btd | THÔNG TIN CÔNG TY
279
page-template-default,page,page-id-279,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

THÔNG TIN CÔNG TY

Danh sách các công ty thành viên của BTD

  1. Công ty TNHH Phát triển Đầu tư JAVINA

Hoạt động: Tư vấn tổng thể đầu tư; Triển khai quy trình “một cửa” tại các khu công nghiệp; Hỗ trợ hoạt động doanh nghiệp;

Hợp tác với các cơ quan nhà nước phát huy vai trò của Japan Desk;

Kêu gọi đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

  1.  Công ty TNHH Tư vấn và Dịch vụ Kế toán BTD

Hoạt động: Tư vấn và thực hiện dịch vụ kế toán thuế

Mã đăng ký công ty kế toán: 0100HN/DN

  1. Công ty TNHH Phúc Bình

Hoạt động: Hỗ trợ thành lập công ty, Hỗ trợ tuyển dụng; Giới thiệu nhân lực

  1. VTrade Co., Ltd (in Japan)

Hoạt động: Hoạt động Tư vấn đầu tư và xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

5 JASMINZ Ltd. (in Japan)

Hoạt động: Hỗ trợ thực hiện các thủ tục đầu tư ra nước ngoài, các thủ tục thành lập công ty tại Việt Nam.

  1. BTD Tokyo Transaction Office Ltd. (tại NIHON KEIEI SUPPORT CENTER LTD)