btd | THÔNG TIN CÔNG TY
1742
page-template-default,page,page-id-1742,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

THÔNG TIN CÔNG TY

 
Năm thành lập Thành viên của BTD
1993 Thành lập Bureau for Trade and Investment Development with Japan (BTD)
1996 Thành lập Vtrade Co., Ltd (pháp nhân tại Nhật Bản)
2003 Thành lập Công ty TNHH Phúc Bình (pháp nhân tại Việt Nam)
2004 Thành lập JASMINZ Ltd. (pháp nhân tại Nhật Bản)
2009 Thành lập Công ty TNHH Phát triển Đầu tư Javina (doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam)
2013 Thành lập Công ty TNHH Tư vấn và dịch vụ kế toán BTD (doanh nghiệp có vốn đầu tư  nước ngoài tại Việt Nam)
2016 BTD Square in Hà Nội, Việt Nam
2017 BTD Square in Naha, Nhật Bản