btd | Kế Toán
283
page-template-default,page,page-id-283,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Kế Toán

– Dịch vụ ghi sổ kế toán
– Dịch vụ hỗ trợ lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quí, hàng năm
– Dịch vụ Kiểm tra số liệu kế toán hàng tháng
– Dịch vụ Kế toán trưởng
– Các hoạt động giúp đỡ vận hành và tư vấn khác cho quá trình hoạt động