btd | Dịch vụ kế toán
1748
page-template-default,page,page-id-1748,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Dịch vụ kế toán

Công ty Tư vấn và Dịch vụ kế toán BTD được Bộ Tài chính công nhận là Doanh nghiệp đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kế toán chuyên nghiệp theo qui định hiện hành của Việt Nam. BTD sẽ cung cấp dịch vụ kế toán doanh nghiệp chọn gói hoặc các dịch vụ kế toán cơ bản, dịch vụ tư vấn kế toán cho doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp Nhật Bản, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

BTD sẽ thực hiện các công việc kế toán sau:

 • Thiết lập hệ thống kế toán, hệ thống tài khoản kế toán, hệ thống sổ sách kế toán và báo cáo tài chính theo qui định của luật pháp và chuẩn mực kế toán hiện hành và phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 • Tư vấn lập, phát hành các hóa đơn, chứng từ kế toán;
 • Phân loại và tiến hành nhập số liệu vào phần mềm kế toán; Xử lý các nghiệp vụ phân bổ, kết chuyển, tính giá thành, giá vốn, xác định kết quả kinh doanh;
 • Rà soát, kiểm tra lại số liệu kế toán, số dư các tài khoản trước khi lập báo cáo tài chính và các báo cáo khác theo qui định của pháp luật hiện hành;
 • Lập và in các báo cáo tài chính (Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Bảng cân đối phát sinh, Sổ nhật ký chung; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ);
 • Ký tên trên các chứng từ hạch toán, báo cáo tài chính và sổ kế toán mà Bên B đã thực hiện cho Bên A theo qui định của Hợp đồng này trên cơ sở (i) dưới chức danh người lập ký trên các chứng từ hạch toán, báo cáo tài chính, sổ kế toán; (ii) dưới chức danh kế toán trưởng ký trên báo cáo tài chính, sổ kế toán;
 • Hỗ trợ công tác kiểm toán báo cáo hàng năm
 • Hỗ trợ nộp báo cáo tài chính, báo cáo thuế cho các cơ quan chức năng theo qui định hiện hành;
 • Hỗ trợ giải trình với cơ quan thuế, các cơ quan chức năng khác liên quan đến các số liệu trên các báo cáo tài chính, báo cáo thuế mà BTD đã lập.
 • Các dịch vụ khác có liên quan đến công tác kế toán doanh nghiệp: Tư vấn các hợp đồng vay vốn nước ngoài, đăng ký các khoản vay nước ngoài; hỗ trợ tính lương, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân; …
 • Hỗ trợ lập các báo cáo tài chính theo yêu cầu của công ty mẹ bằng tiếng Nhật.

Ngoài ra, với đội ngũ nhân viên có kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực kế toán cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, sự am hiểu về các vấn đề mà kế toán doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thường gặp trong quá trình hoạt động, chúng tôi tự tin trong việc tư vấn các vấn đề liên quan đến công tác kế toán như:

 • Tư vấn lập, phát hành và kiểm soát hóa đơn, chứng từ kế toán;
 • Tư vấn lập hệ thống tài khoản sử dụng trong kế toán của doanh nghiệp;
 • Tư vấn phương pháp định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp và chính sách, chuẩn mực kế toán;
 • Tư vấn thiết lập hệ thống sổ sách kế toán phù hợp với qui định hiện hành của Việt Nam; Tư vấn xây dựng hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các phương pháp tính giá thành phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp;
 • Tư vấn các vấn đề, vướng mắc mà kế toán doanh nghiệp gặp phải khi thực hiện các công tác kế toán tại Doanh nghiệp,…