btd | TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP KHÁC
294
page-template-default,page,page-id-294,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

TƯ VẤN HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP KHÁC

– Hỗ trợ xây dựng các qui chế quản lý, điều hành doanh nghiệp.

– Hỗ trợ tìm kiến đối tác kinh doanh, xây dựng hệ thống mạng lưới phân phối.

– Hỗ trợ việc hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài tại Nhật Bản và Hongkong.

– Hỗ trợ và tư vấn các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động doanh nghiệp.

– Hỗ trợ những hoạt động khác của doanh nghiệp.