btd | Hỗ Trợ Đầu Tư
306
page-template-default,page,page-id-306,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Hỗ Trợ Đầu Tư

– Tư vấn, hỗ trợ thành lập các công ty 100% vốn nước ngoài.
– Tư vấn, hỗ trợ thành lập các công ty liên doanh giữa Việt Nam với nước ngoài.
– Tư vấn, hỗ trợ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.
– Tư vấn, hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
– Tư vấn, hỗ trợ xin giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.