btd | Service for candidates
901
page-template-default,page,page-id-901,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Service for candidates

1. CONTENTS:

 

BTD will save candidate application dossiers, seek for appropriate jobs & help employers contact with candidates.

 

2. Registration by candidate:

Tên *
Sinh nhật *
Ảnh *
Quốc gia *
Địa Chỉ *
Số điện thoại di động *
Số điện thoại nhà *
Email *
Nguyện vọng công việc *
Địa Điểm muốn làm việc *
Thu nhập mong muốn *
Đồng ý công khai hồ sơ của tôi trên BTD's website