btd | Tư vấn hỗ trợ thuế
1751
page-template-default,page,page-id-1751,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Tư vấn hỗ trợ thuế

Cùng với dịch vụ kế toán chuyên nghiệp, BTD sẽ hỗ trợ Doanh nghiệp trong việc kê khai các loại thuế một cách chính xác và hiệu quả, thực hiện quyết toán thuế theo đúng qui định hiện hành của Việt Nam và hỗ trợ hoàn thuế đầy đủ, nhanh và chính xác.

 

1. Đối với cá nhân: BTD đã có nhiều kinh nghiệm trong việc hỗ trợ cá nhân người nước ngoài kê khai, quyết toán và hoàn thuế thu nhập cá nhân. BTD sẽ hỗ trợ các cá nhân các công việc:

 • Đăng ký mã số thuế thu nhập cá nhân, đăng ký người phụ thuộc;
 • Hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân chính xác, đầy đủ và hiệu quả nhất cho cá nhân người nộp thuế phù hợp với qui định hiện hành;
 • Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhân tại thời điểm cuối năm và/hoặc khi Người nước ngoài kết thúc thời gian làm việc tại Việt Nam để về nước đầy đủ, chính xác;
 • Hỗ trợ hoàn thuế thu nhập cá nhân nếu có.

 

2. Đối với doanh nghiệp: BTD sẽ hỗ trợ lập tờ khai/báo cáo thuế đúng, đủ và tuân thủ theo các qui định hiện hành về thuế của Việt Nam, cụ thể:

 

 • Hỗ trợ kê khai thuế Giá trị gia tăng hàng tháng hoặc hàng quý.
 • Hỗ trợ soát xét hồ sơ và thực hiện thủ tục hoàn thuế Giá trị gia tăng.
 • Hỗ trợ kê khai thuế thu nhập cá nhân cho toàn bộ doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập cá nhận cho toàn bộ doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ kê khai thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Hỗ trợ quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài.
 • Hỗ trợ kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý.
 • Hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hàng năm.