btd | Tư vấn đầu tư
1939
page-template-default,page,page-id-1939,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Tư vấn đầu tư

Với hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư nước ngoài, thành công với hơn 200 dự án đầu tư và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được thành lập tại Việt Nam, BTD khẳng định được tên tuổi của mình trong lĩnh vực tư vấn đầu tư. BTD có thể cung cấp cho các nhà đầu tư nước ngoài, đặc biệt là các nhà đầu tư Nhật Bản các dịch vụ sau đây:

 • Hỗ trợ nghiên cứu thị trường và tư vấn lựa chọn địa điểm đầu tư phù hợp;
 • Hỗ trợ gặp gỡ các đối tác kinh doanh, các nhà cung ứng và hỗ trợ đàm phán hợp đồng;
 • Tư vấn các thủ tục thành lập dự án, thành lập doanh nghiệp;
 • Tư vấn các ưu đãi đầu tư mà Dự án có thể được hưởng theo qui định hiện hành của Việt Nam;
 • Tư vấn các chính sách hiện hành của Việt Nam liên quan đến hoạt động kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;
 • Hỗ trợ thực hiện các thủ tục đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;
 • Hỗ trợ điều chỉnh các nội dung, thông tin thay đổi của dự án đầu tư, của nhà đầu tư, của chủ sở hữu doanh nghiệp và của doanh nghiệp.
 • Hỗ trợ các thủ tục chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng vốn góp, mua cổ phần;
 • Hỗ trợ các thủ tục giải thể doanh nghiệp và rút dự án đầu tư.

 

Tại Nhật Bản, BTD cung cấp dịch vụ hỗ trợ các thủ tục đầu tư ra nước ngoài cho các nhà đầu tư Nhật Bản, cụ thể:

 • Tư vấn các thủ tục liên quan đến đầu tư tại Việt Nam.
 • Cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.
 • Hỗ trợ chuẩn bị các giấy tờ pháp lý của Doanh nghiệp cho hồ sơ đầu tư phù hợp với qui định của Việt Nam.