btd | Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về giao lưu kinh tế với tỉnh Hyogo và thành phố Kobe
1971
post-template-default,single,single-post,postid-1971,single-format-standard,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về giao lưu kinh tế với tỉnh Hyogo và thành phố Kobe

Lễ ký kết biên bản ghi nhớ về giao lưu kinh tế với tỉnh Hyogo và thành phố Kobe