Tư Vấn

Trang chủ » Dịch Vụ » Tư Vấn

– Hỗ trợ xây dựng các qui chế quản lý, điều hành doanh nghiệp.
– Hỗ trợ tìm kiến đối tác kinh doanh, xây dựng hệ thống mạng lưới phân phối.
– Hỗ trợ việc xin visa, làm giấy phép lao động cho người nước ngoài, thẻ tạm trú cho người nước ngoài.
– Hỗ trợ việc giải quyết tranh chấp lao động, mâu thuẫn nội bộ.
– Hỗ trợ việc hợp pháp hóa lãnh sự các tài liệu nước ngoài tại Nhật Bản và Hongkong.
– Hỗ trợ lập Nội qui lao động, Thỏa ước lao động tập thể.
– Hỗ trợ tuyển dụng nhân sự và thỏa thuận, ký kết hợp đồng lao động.
– Hỗ trợ và tư vấn các giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong hoạt động doanh nghiệp.
– Hỗ trợ những hoạt động khác của doanh nghiệp.
– To support in making policies of enterprise management and administration.