Kế Toán

Trang chủ » Dịch Vụ » Kế Toán

– Dịch vụ ghi sổ kế toán
– Dịch vụ hỗ trợ lập báo cáo tài chính hàng tháng, hàng quí, hàng năm
– Dịch vụ hỗ trợ lập các loại tờ khai: thuế GTGT, thuế TNCN, thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, tờ khai thuế nhà thầu nước ngoài, thuế môn bài.
– Dịch vụ hỗ trợ quyết toán thuế TNCN, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu.