Đầu Tư

Trang chủ » Dịch Vụ » Đầu Tư

– Tư vấn, hỗ trợ thành lập các công ty 100% vốn nước ngoài.
– Tư vấn, hỗ trợ thành lập các công ty liên doanh giữa Việt Nam với nước ngoài.
– Tư vấn, hỗ trợ thành lập chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam.
– Tư vấn, hỗ trợ thành lập văn phòng đại diện công ty nước ngoài tại Việt Nam
– Tư vấn, hỗ trợ xin giấy phép cho nhà thầu nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.