Giới Thiệu

Trang chủ » Giới Thiệu

BTD là viết tắt của Văn phòng Thương mại và phát triển đầu tư với Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, Cục xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam cho biết.
BTD là một tổ chức được thành lập với sự chấp thuận của Bộ Thương mại tại Việt Nam vào ngày 18 Tháng Mười năm 1993 với mục đích cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư và thương mại nhắm vào các công ty Việt Nam và các nhà đầu tư cá nhân và các công ty Nhật Bản lần đầu tiên tại Việt Nam. Với sự hợp tác của Hiệp hội quản lý Nhật Bản trong tháng mười một năm 1993, Việt Nam đã mở một phòng trưng bày, sau đó có vốn đầu tư Nhật Bản tăng, tách ra BTD Nhật Bản trong năm 1996, mở một văn phòng ở Nhật Bản, cũng hỗ trợ đầu tư được thành lập ở Nhật Bản và trung tâm Hà Nội, chúng tôi đang thực hiện hỗ trợ toàn diện cho các nhà đầu tư Nhật Bản.

Tóm tắt thông tin

1.Giám đốc · chi nhánh · Trụ sở chính

Trụ sở chính Hà Nội: Tu Tung. Phan (Executive Director)
tel/fax: +84-4-2662970
E-mail: btd.vtic@vnn.vn
Chi nhánh TP Hồ Chí Minh: Ngo Van Nhon (Executive Director)
tel/fax: +84-8-8228756
E-mail: btdvn@hcm.vnn.vn
Chi nhánh Nhật Bản: Ryoichi Nakagawa (Executive Director)
tel: 03-5645-7410 fax: 043-308-0278
E-mail: vtrade@btd.co.jp
Trung tâm Hỗ trợ đầu tư BTD Nhật Bản
Tel:+84-4-7710290 Fax: +84-4-7710292
E-mail: nakagawa@btd-pb.com.vn

2.Nội dung và kinh doanh dịch vụ hỗ trợ đầu tư BTD Nhật Bản
  • Tư vấn kinh doanh và dịch vụ thông tin đầu tư tại Việt Nam.
  •  Các cuộc điều tra khác nhau liên quan đến thị trường Việt Nam, nền kinh tế và thương mại.
  •  Pháp lý cần thiết làm việc thay mặt cho hợp đồng lao động lao động khác nhau quản lý, xây dựng, xuất nhập khẩu (như quy tắc làm việc, thủ tục và Việt Nam, mở chi nhánh và văn phòng đại diện được thành lập công ty con.
  •  Việc làm và hỗ trợ tuyển dụng.
  •  Cung cấp không gian văn phòng cho việc chuẩn bị thành lập công ty địa phương.
  •  Hỗ trợ lập kế hoạch và quản lý các khu công nghiệp.
  •  Giải thích và Dịch vụ dịch bằng tiếng Việt.
  •  Thu được từ (Bộ Thương mại, Trung tâm Thông tin thương mại) môi trường đầu tư VTIC BTD thông tin báo cáo, thay đổi các quy tắc và các quy định và pháp luật khác nhau, cung cấp cho các nhà đầu tư.

Bố trí thiết lập cuộc hẹn như chuyến thăm Việt Nam.
Sắp xếp xe.
Có giấy phép cư trú, giấy phép làm việc và thị thực nước ngoài