Phần Mềm

Trang chủ » Dịch Vụ » Phần Mềm

Dịch vụ theo yêu cầu CNTT

● dịch vụ máy tính liên quan đến: Cung cấp và lắp đặt, mạng, hệ thống an ninh, Hosting, Mail, … với sự hỗ trợ để sửa chữa vấn đề máy tính.
● Dịch vụ phần mềm liên quan đến: dịch vụ đầy đủ từ để cài đặt giải pháp, áp dụng và duy trì hệ thống phần mềm cho các công ty.

Phát triển web

● Thiết kế, phát triển trang web, cổng thông tin web.
● Tối ưu hóa SEO và quảng bá trang web.
● Thương mại điện tử, hệ thống CMS, phát triển ứng dụng mạng xã hội.

Phát triển ứng dụng doanh nghiệp

● Xây dựng hệ thống hỗ trợ kinh doanh của công ty.
● Cung cấp hệ thống humman quản lý tài nguyên, hệ thống quản lý tiền lương, hệ thống quản lý bảo hiểm;
● Cung cấp CRM (quản lý quan hệ khách hàng) hệ thống.

Dịch vụ gia công phần mềm

● khách hàng theo định hướng: Phát triển, duy trì hệ thống dựa trên Yêu câu của khách hàng.
● Chất lượng assuarance & dịch vụ kiểm tra.

Phát triển ứng dụng di động

● Cung cấp chi phí hiệu quả và chất lượng cao iPhone, iPad, Android, dịch vụ phát triển ứng dụng di động khác web di động và …