Giới Thiệu

phone_girl2

BTD là viết tắt của Văn phòng Thương mại và phát triển đầu tư với Nhật Bản. Trong tiếng Nhật, Cục xúc tiến Đầu tư và Thương mại Việt Nam cho biết.
BTD là một tổ chức được thành lập với sự chấp thuận của Bộ Thương mại tại Việt Nam vào ngày 18 Tháng Mười năm 1993 với mục đích cung cấp các dịch vụ liên quan đến đầu tư và thương mại nhắm vào các công ty Việt Nam và các nhà đầu tư cá nhân và các công ty Nhật Bản lần đầu tiên tại Việt Nam. Với sự hợp tác của Hiệp hội quản lý Nhật Bản trong tháng mười một năm 1993, Việt Nam đã mở một phòng trưng bày, sau đó có vốn đầu tư Nhật Bản tăng, tách ra BTD Nhật Bản trong năm 1996, mở một văn phòng ở Nhật Bản, cũng hỗ trợ đầu tư được thành lập ở Nhật Bản và trung tâm Hà Nội, chúng tôi đang thực hiện hỗ trợ toàn diện cho các nhà đầu tư Nhật Bản.

Công ty Công nghiệp tại Việt Nam

Click on the map to see the list of customers of BTD Japan in Industrial Zones around Hanoi.

Dịch Vụ

Kế Toán

accounting & auditing

Dịch vụ hỗ trợ công tác kế toán

Thuế

marketingIcon03

Dịch vụ hỗ trợ các vấn đề liên quan đến thuế

Tư Vấn

SignDoc_Mobile_Icon_rdax_100

Tư vấn và hỗ trợ doanh nghiệp

Phần Mềm

Software-icon

Làm website và phần mềm

Đầu Tư

Print

Tư vấn thành lập doanh nghiệp và dự án đầu tư